Փաստաթղթեր

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ     01.01.2019թ. —    30.09.2019թ. ժամանակահատվածի համար        Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական միջոցների  հոսքերի մասին 

 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ     01.01.2019թ. —    31.03.2019թ. ժամանակահատվածի համար        Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական  միջոցների  հոսքերի մասին 

2018թ. 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2018թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

 

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի   անվան թիվ 119 ավագ դպրոցի  2018-2019 ուստարվա դասարանների նախնական կոմպլեկտավորումը.

2018-2019 ուստարվա դասարանների նախնական կոմպլեկտավորումը _signed

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 1    -1  

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 2     -2

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 359     359

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 359-1   359-1

Ծրագրային ձևեր հավելված 1-4 IV եռամսյակ

ծրագրային ձևեր հավելված 1_signed

ծրագրային ձևեր հավելված 2_signed

ծրագրային ձևեր հավելված 3_sig

ծրագրային ձևեր հավելված 4_signed

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ

Ս/թ դեկտեմբերի  14-ին   տեղի  է  ունեցել  Երևանի  Բ.ժամկոչյանի  անվան թիվ  119  ավագ  դպրոցի  խորհրդի  նիստը,  որտեղ  քննարկվել  և  հավանության  է  արժանացել  2018թ.-ի  դպրոցի  բյուջեի  նախագիծը:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ ԲՅՈւՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան  No119  ավագ դպրոցի  2018թվականի  բյուջեի նախագիծը  փոփոխության չի  ենթարկվել  շահագրգիռ կողմերի  դիտողությունների  և  առաջարկությունների բացակայության  պատճառով:

 

ծրագրային ձևեր հավելված 1-4

2018թնախահաշիվ-նախագիծ

ծրագրային ձևեր հավելված 1-4

II եռամսյակ հաշվետվություն 2017թ.

I եռամսյակ հաշվետվություն 2017թ.

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈւՑԱԿ 2016-2017 ուստարվա

Նախահաշիվ 2017թ. եկամուտների ծախսերի

 

Նախահաշիվ 2016թ. եկամուտների ծախսերի

 

 

 

 

I եռամսյակ հաշվետվություն

II եռամսյակ հաշվետվություն

III եռամսյակ հաշվետվություն

IV եռամսյակ հաշվետվություն