Փաստաթղթեր

Արձանագրություն 2  Երևանի ԲԺամկոչյանի անվան հմ119 ավագ դպրոցի մանկավարժական  խորհրդի նիստ 07.10.2021թ.

Մանկավարժական խորհրդի նիստ արձանագրություն 2

Արձանագրություն 2  Երևանի ԲԺամկոչյանի անվան հմ119 ավագ դպրոցի ծնողական խորհրդի նիստ 06.10.2021թ.

Երևանի Բ.Ժամկոչյանիանվան N 119 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ- ի  մանկավարժական խորհրդի անդամներին

Մանկավարժական խորհուրդ 2021

Երևանի Բ․Ժամկոչյանի անվան N 119 ավագ դպրոց ՊՈԱԿ- ի ծնողական խորհրդի անդամներին և ծնողներին

Ծնողական խորհուրդ 2021

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան թիվ 119 ավագ դպրոցի տնօրենի հավակնորդ Շողեր վերդյանի 2021-2025թթ.-ի զարգացման ծրագիր

2021-2025 զարգացման ծրագիր

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ  (01. 01. 2021 թ. —  01. 03. 2021 թ. ժամանակահատվածի համար) Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական միջոցների  հոսքերի մասին

119դպր․ձևեր 1,2,3 2021թ․ 1եռ․      119դպրոց- ձև Հ-2․Հ-4 2021թ․ 1 եռ

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ     01.01.2020թ. —    31.12.2020թ. ժամանակահատվածի համար        Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական միջոցների  հոսքերի մասին 

balans 1    balans 2    balans 3    balans 4    balans 5    balans 6    balans 7    soc patet 1  soc soc patet 2

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ     01.01.2020թ. —    30.06.2020թ. ժամանակահատվածի համար        Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական միջոցների  հոսքերի մասին 

01 001  02 001  03 001  04 001  05 001

06 001  07 001  08 001  09 001  010 001

011 001  012 001  013 001  014 001  015 001

016 001  017 001  018 001  019 001  020 001

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ     01.01.2019թ. —    30.09.2019թ. ժամանակահատվածի համար        Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական միջոցների  հոսքերի մասին 

 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ     01.01.2019թ. —    31.03.2019թ. ժամանակահատվածի համար        Պետական ոչ առևտրային  կազմակերպությունների  դրամական  միջոցների  հոսքերի մասին 

2018թ. 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

2018թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններ

 

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի   անվան թիվ 119 ավագ դպրոցի  2018-2019 ուստարվա դասարանների նախնական կոմպլեկտավորումը.

2018-2019 ուստարվա դասարանների նախնական կոմպլեկտավորումը _signed

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 1    -1  

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 2     -2

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 359     359

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա 359-1   359-1

Ծրագրային ձևեր հավելված 1-4 IV եռամսյակ

ծրագրային ձևեր հավելված 1_signed

ծրագրային ձևեր հավելված 2_signed

ծրագրային ձևեր հավելված 3_sig

ծրագրային ձևեր հավելված 4_signed

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ

Ս/թ դեկտեմբերի  14-ին   տեղի  է  ունեցել  Երևանի  Բ.ժամկոչյանի  անվան թիվ  119  ավագ  դպրոցի  խորհրդի  նիստը,  որտեղ  քննարկվել  և  հավանության  է  արժանացել  2018թ.-ի  դպրոցի  բյուջեի  նախագիծը:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ ԲՅՈւՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան  No119  ավագ դպրոցի  2018թվականի  բյուջեի նախագիծը  փոփոխության չի  ենթարկվել  շահագրգիռ կողմերի  դիտողությունների  և  առաջարկությունների բացակայության  պատճառով:

 

ծրագրային ձևեր հավելված 1-4

2018թնախահաշիվ-նախագիծ

ծրագրային ձևեր հավելված 1-4

II եռամսյակ հաշվետվություն 2017թ.

I եռամսյակ հաշվետվություն 2017թ.

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈւՑԱԿ 2016-2017 ուստարվա

Նախահաշիվ 2017թ. եկամուտների ծախսերի

 

Նախահաշիվ 2016թ. եկամուտների ծախսերի

 

 

 

 

I եռամսյակ հաշվետվություն

II եռամսյակ հաշվետվություն

III եռամսյակ հաշվետվություն

IV եռամսյակ հաշվետվություն