Դպրոցի պատմությունը

Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան թիվ 119 ավագ դպրոցը հիմնվել է 1938թ., սկզբում որպես երկաթուղայինների դպրոց, ապա, սկսած 1961թ. վերակազմավորվել ֆրանսիական թեքումով դպրոցի, որտեղ որոշ առարկաներ դասավանդվել են ֆրանսերենով: Այստեղից է գալիս հանրապետությունում դպրոցի ճանաչումը, որպես ֆրանսիական դպրոց:
Դպրոցը` որպես Երևանի Բ.Ժամկոչյանի անվան հմ.119 միջնակարգ դպրոց
ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցվել է 2003 թ. հունվարի 26-ին: Այն ավագ դպրոց է դարձել ՀՀ կառավարության 2010 թ. մայիսի 6-ի N 575-Ն որոշմամբ, իսկ կանոնադրությունը հաստատվել է 2011 թ. հունվարի 26-ին:

Բենիամին Ժամկոչյան

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%B6_%D4%BA%D5%A1%D5%B4%D5%AF%D5%B8%D5%B9%D5%B5%D5%A1%D5%B6